ČUSTVA IN ASTROLOGIJA

Astrologija je lahko pomembna  interpretacija življenja, saj vsak planet v horoskopu simbolizira različne vloge v otrokovem življenju. Luna je astrološki odsev naših čustev. Do sedmega leta starosti je luna glavni pokazatelj vse čustvenih potreb otrok, zato da se doseže občutek varnosti, ki ga bo spremljal vse življenje in bo pomembno vplival na razvoj psihe. Če otrok ne dobi tistega, kar potrebuje, ni  čustveno odporen. Ta zgodnja čustvena »lakota« lahko na nezavedni ravni dominira preostali del življenja, pomanjkanje čustvene odpornosti, pa se nakazuje tudi v odraslem življenju.


 


SRČNI UTRIP OSEBNOSTI

Luna predstavlja srčni utrip osebnosti. Čeprav je najpomembnejša v prvih letih življenja, za vedno ostane shranjena v naši podzavesti in odraža naš odnos z mamo, saj Luna v astrologiji ponazarja mamo. Luna je naš najmočnejši kazalnik notranjega otroka, ki je še vedno prisoten v življenju vsakega od nas. Lunino znamenje vašega otroka vam ponuja vpogled v osnovne potrebe vašega otroka, saj je Luna predstavnica najbolj pristnih potreb vašega otroka. Luna deluje na podzavestni ravni. Iz psihologije vemo, da izkušnje, shranjene v psihi, iz tega občutljivega obdobja tvorijo zapise posameznikovega čustvenega življenja.


SPOZNAJTE SVOJEGA OTROKA

S poznavanjem najbolj pristnih potreb svojega otroka, lahko ustvarite okolje in vsakodnevno rutino, ki bi bila za vašega otroka najugodnejša. Luna lahko jasno pove potrebuje otrok od vas in drugih, ki ga vzgajajo, za krepitev intuitivne povezave. Poznavanje lune vašega otroka vam nudi poseben vpogled v otrokove potrebe, to vam pa lahko pomaga pri izbiri izkušenj in priložnosti, pristopov in tehnik s katerimi boste otroku ponudili možnost,  da razvije temeljni občutek zaupanja do sebe in sveta. Luna vam pokaže tudi, kaj otrok išče v vas, saj umeščenost Lune v horoskopu osvetljuje odnos, ki smo ga v otroštvu vzpostavili s svojo materjo. Vsako znamenje opisuje otrokove potrebe, ter vsaka hiša  v karti kaže vrste ljudi in situacije katere lahko bistveno izboljšajo otrokov občutek varnosti. Npr. Otrok z Luno v Ovnu se počuti varno, ko mu damo prostor za gibanje, za otroka z Luno v Biku je značilno, da  se najbolje počuti, ko je okolje predvidljivo, otrok z Luno v tehnici potrebuje občutek povezanosti z drugimi, otrok z Luno v Škorpijonu potrebuje bližino in nežnost,…


Če bi želeli spoznati luno svojega otroka in kakšne so njegove osnovne potrebe, mi pišite na nives.jurman@vrtec-metulj.si


Čustveno se razvijamo v odnosih

Za otroka je najpomembnejši odnos primarni stik s starši. Zato sta otrokova zavest in aktivnost v jedru socialno vzpostavljeni (D. N. Stern 1985). Otrok ima tudi vrojeno potrebo po navezanosti, to pomeni, da že ob rojstvu išče stik s sočlovekom, ki bi mu bil na voljo in bi imel senzitivnost za njegove potrebe in želje. Značilnosti odnosa navezanosti otroku gradijo shemo po kateri bo doživljal svet in se prilagajal življenjskim situacijam (M. S. Ainsworth 1965, J. Bowlby 1988).  Otrokova psihična struktura je tako sestavljena iz njegovih najzgodnejših doživetij s starši. Doživetja iz primarne interakcije s skrbnikom imajo ključen pomen za razvoj vedenjskih, čutenjskih in miselnih vzorcev (D. W. Winnicott 1957). Doživetja, ki jih ima otrok s starši se ponotranjijo in postanejo mentalni modeli odnosov do sebe in drugih (H. Kohut 1987).